Часовници, устройство на часовниците

Устройство и подразделение на механическите часовници • Механичният часовник представлява съвкупност от различни ме-

ханизми, които имат за задача да съобщят колебателно движение на
регулатора и чрез специално подбрана предавка да пренесат това дви-
жение върху цифреника на часовника. Предавателното число на стрелковия механизъм е подбрано така, че върху цифреника на часовника да се отчитат часовете, минутите и секундите.

1. Двигател на часовника –  акумулатор на механична енергия, която има за цел да преодолее триенето в механизма и да поддържа колебателното
движение на регулатора. Към него спадай навиващият и сверяващ механизъм.

Предавателен механизъм на часовника – състои се от система зъбни механизми на часовника. Механичната енергия се пренася върху осите на колелата, постоянната средна скорост на които обезпечава отчита­нето на часовете, минутите и секундите върху цифреника на часовника. Към него спада стрелковият механизъм.1. Ходов механизъм на часовника — служи да съедини предавателния меха­низъм с регулатора и да преобразува въртеливото непрекъснато движе­ние във въртеливо с прекъсване, съобщавайки на регулатора на часовника периоди­чески импулси за поддържане на колебателното му движение.2. Регулатор на часовника — основен възел на часовника, който регулира движението на механизма на часовниците. Чрез регулиране на периодическите импулси на ходовия механизъм обезпечава постоянна средна скорост на зъб­ните колела на часовниците.Механичните часовници според вида на регулатора се подразде­лят на:

Непреносими или часовници с регулатор махало. Те се по­ставят неподвижно на дадено място. Всяко изменение на първоначал­ното им положение дава отражение върху нормалния вървеж и често причинява спиране. Такива са повечето стенни часовници, градски часовници, кулни и някои часовници за маса. Механичният двигател на непреносимите часовници обикновено е тежест. Напоследък в тях намира широко приложение и пружинният двигател.

Преносими  или часовници с регулатор баланс. Този регулатор, състоящ се от баланс със спирална пружина, има това ценно преиму­щество, че може да работи при всяко положение на часовниковия ме­ханизъм.

Такива часовници са всички ръчни и’джобни и повечето часовници за маса  будилници.

За двигател на преносимите часовници служи пружина.

Според вида на ходовия механизъм механическите часовници се под­разделят на:

Часовници с несвободен ход —ходовият механизъм в тях е в непрекъсната връзка с регулатора, като поражда по-голямо триене.’ Тук спадат повечето стенни махал ни часовници. Намира приложение и в по-евтините преносими часовници — ръчни и джобни, известни като система „цилиндър.

Часовници със свободен ход —ходовият механизъм в тях е снабден с допълнителен елемент, наречен анкър (котва) или детант (в хронометровия ход). Регулаторът извършва колебанията си съвър­шено свободно. Връзката на ходовия механизъм с регулатора е само през време на импулса, който съобщава анкърът за поддържане на ко­лебанията на регулатора. Триенето тук е сведено до минимум. Часов­ници със свободен ход са повечето преносими часовници — ръчни, джобни и за маса. Те са известни като система „анкър“.

В по-евтините механизми системата „анкър“ се конструира е щиф- тови палети (будилниците) или анкър роскопф (в ръчните и джобните часовници).

Прецизните и доброкачествени часовници имат за палети камъни. Те са известни като швейцарски анкър

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s